Psychoterapia a poradenstvo

Psychologické poradenstvo podporuje človeka pri riešení aktuálných životných problémov. Môže to byť i cestou k lepšiemu poznaniu seba samého, objavovaniu nových zdrojov a schopností. Poradenstvo využívajú aj príbuzní ľudí s psychickým alebo fyzickým ochorením, ktorý sa potrebujú zorientovať v komplikovanej životnej situácii, zistiť ako k blízkym pristupovať, ako druhému aj sebe pomôcť.

Psychoterapia je samostatnou liečebnou metódou, ktorá vedie k zlepšeniu duševného zdravia klienta. Prebieha formou pravidelných stretávaní klienta a terapeuta obvykle s frekvenciou 1x do týždňa. Terapeutické stretnutie trvá 50minút. Pomocou terapeutického rozhovoru sa snažíme lepšie porozumieť tomu, čo klienta do terapie privádza, nachádzať spôsoby zvládania obtiaží, prípadne sa bližšie pozeráme na ich príčiny.

Vo svojej práci vychádzam z princípov logoterapie a existenciálnej analýzy. Ten rešpektuje jedinečnosť každého, pýta sa na základné podmienky dobrého bytia človeka vo svete, na to, čo náš život dáva do pohybu. Zároveň vníma človeka ako toho, ktorý sám utvára svoj život, prostredníctvom každodenných drobných rozhodnutí. Existenciálna analýza vedie človeka k tomu, aby prežíval, aby poznával, čo je pre neho dôležité a čo naopak nie, aby zistil, čo má rád a kde cíti, že je dobre, správne, zmysluplne. S týmto poznaním je potom klient schopný vo svojom živote slobodne voliť, smerovať k vlastným cieľom a žiť s pocitom vnútorného súhlasu.