Psychologické poradenstvo

Život je cestou, ktorá nie je vopred daná. Behom nej sa môžeme ocitať v slepých uličkách či prechádzať pasážami, ktoré sú nad naše sily. Namiesto radosti z putovania a zdielania, preváži smútok, sklamanie, frustrácia, hnev, hádky. Strata zmyslu znamená zúfalstvo. Na druhej strane sa javí, že zmyslu je dnes plno na každom kroku. Všetky tie možnosti, výzvy, šance. Ako sa v tom všetkom zorientovať? Ako nachádzať vlastné „pre čo“? Čo je pre vás v živote dôležité, hodnotné, zmysluplné? A nakoľko to máte naozaj prítomné a žité vo vlastnom živote, v každom dni?

To, čo je pre nás hodnotné určujeme len my sami. Môže sa to skrývať v každej malej situácii. Možno práve v rozhodnutí vyhľadať pomoc, obrátiť sa na odborníka, postarať sa nielen o svoje fyzické, ale i duševné zdravie.

K životu patrí nebyť hotový, byť na ceste. V niektorých úsekoch putovania je dobré mať spoločnosť. Som psychologička a psychoterapeutka pod supervíziou.

Rada pôjdem chvíľu s Vami.

O mne

Moje vzdelanie a kurzy

Svoje študentské roky a pracovné začiatky som prežila v Prahe. Spolu s rodinou sme si pre ďalšiu etapu života zvolili návrat na Slovensko. Je pre mňa výzvou, i radosťou zároveň, možnosť využiť pozbierané skúsenosti a vedomosti naspäť tu, doma. Aktuálne pracujem v meste Pezinok a spolupracujem s OZ Prevencia AD (prevenciaad.sk), ktoré sa dlhodobo venuje prevencii sociálne rizikových javov v našom regióne.

 • 2009 – 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Psychologie, 5-ročné magisterské štúdium
 • 2013 Universidad Santiago de Compostela,Španielsko 
 • 2008 – 2013 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Bc.
 • 2024 Práce s hněvem
 • 2023 Úvod do existenciálního groundingu
 • 2023 Dospívající v psychoterapii
 • 2020-2021 Kurz Psychoterapeutická práce s traumatem, SLEA
 • 2017 – 2018 Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák
 • 2016 – Predatestační přípava – Klinická psychologie 
 • 20152020 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu -psychoterap. výcvik, výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou ČLS JEP pre prácu v zdravotníctve a spĺňa kritériá Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP)
 • 2014 – 2015 Psycholog ve zdravotnictví, Katedra Psychologie, FF, UK
 • 2013 – 2014 Kompletní krizová intervence, Občanské združení D
 • 2012 Úvod do problematiky PAS, APLA Praha

Odborné stáže: Psychosomatická klinika Praha, ÚVN Praha, Krizové centrum RIAPS, Psychiatrická nemocnica P. Pinella, PN Bohnice, NIDAR Praha, Psychiatrické centrum Praha, CVaPP Pezinok

Pracovné skúsenosti

 • 2023 – Ambulancia klinickej psychológie PhDr. Martina Bačová
 • 2020 Poradna Therapia
 • 2019-2020 Ambulancia klinického psychológa Mgr. Michaela Šichová 
 • 20162018 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 
 • 2015-2016 La Strada Česká republika, o.p.s. 
 • 2011 – 2014 APLA Praha a Střední Čechy 
 • 2010 – 2011 Asistence, o.p.s. 

Moja cesta k psychoterapii

Vyrastala som medzi knižkami, na obálkách ktorých sa často skloňovalo slovo “psychológia”. Svoju vlastnú cestu k nej som ale skôr ako z učených poučiek, objavovala vo svete. Vo svete zážitkov, radostných i bolestných, nekonečných hovorov i prostého bytia. Tam, kde som stretávala druhých i seba samú. A tak som sa okľukou vrátila do knižnice. A tie knihy odrazu už neboli len pekne pôsobiacou kulisou. Niekde tam som natrafila na trochu tajomné a pritom jednoduché vety o existencii, slobode, zodpovednosti, voľbe a zmysle. A tak som zvolila. Psychoterapeutický výcvik a práca terapeuta boli a sú pre mňa zmysluplnou cestou plnou jedinečných stretnutí. Kráčam ňou s rešpektom, pokorou, otvorenosťou, zvedavosťou aj humorom.

V svojej praxi som sa pracovala s ľuďmi v ťažkých životných situáciách, potýkajúcich sa s bezmocnosťou, strachom, stratou pôdy pod nohami. Práca v nemocnici mi poskytla možnosť rozoznávať a pracovať s rôznymi podobami závislostí, depresie, úzkosti a psychóz. Týmto témam sa venujem ďalej aj v súkromnej praxi. Psychoterapiu vnímam ako unikátnym priestor pre zastavenie sa, hľadanie a dívanie sa. Možno i na to, na čo po zbytok týždňa nebol čas. Priestor, ktorý môže mať silu zmeny smerom k žitiu toho, čo naozaj chceme a slobodne volíme.

Ponuka služieb

Zvládanie ťažkých životných situácii, krízová intervencia

Smútok, strata, depresia

Stavy úzkosti a paniky

Pocity prázdnoty, osamosti, viny a menejcennosti

Stres a syndróm vyhorenia

Závislosť

Poruchy osobnosti

Psychosomatické obtiaže, nespavosť

Práca s traumatickými zážitkami

Vzťahové a rodinné problémy

Sebapoznanie, hľadanie radosti a životného naplnenia

Zameriavam sa na prácu s dospelými a dospievajúcimi klientami. 

Psychoterapia a poradenstvo

Psychologické poradenstvo podporuje človeka pri riešení aktuálných životných problémov. Môže to byť i cestou k lepšiemu poznaniu seba samého, objavovaniu nových zdrojov a schopností. Poradenstvo využívajú aj príbuzní ľudí s psychickým alebo fyzickým ochorením, ktorý sa potrebujú zorientovať v komplikovanej životnej situácii, zistiť ako k blízkym pristupovať, ako druhému aj sebe pomôcť.

Psychoterapia je samostatnou liečebnou metódou, ktorá vedie k zlepšeniu duševného zdravia klienta. Prebieha formou pravidelných stretávaní klienta a terapeuta obvykle s frekvenciou 1x do týždňa. Terapeutické stretnutie trvá 50minút. Pomocou terapeutického rozhovoru sa snažíme lepšie porozumieť tomu, čo klienta do terapie privádza, nachádzať spôsoby zvládania obtiaží, prípadne sa bližšie pozeráme na ich príčiny.

Vo svojej práci vychádzam z princípov logoterapie a existenciálnej analýzy. Ten rešpektuje jedinečnosť každého, pýta sa na základné podmienky dobrého bytia človeka vo svete, na to, čo náš život dáva do pohybu. Zároveň vníma človeka ako toho, ktorý sám utvára svoj život, prostredníctvom každodenných drobných rozhodnutí. Existenciálna analýza vedie človeka k tomu, aby prežíval, aby poznával, čo je pre neho dôležité a čo naopak nie, aby zistil, čo má rád a kde cíti, že je dobre, správne, zmysluplne. S týmto poznaním je potom klient schopný vo svojom živote slobodne voliť, smerovať k vlastným cieľom a žiť s pocitom vnútorného súhlasu.

Cenník

Cena individuálneho sedenia je 40 eur v Pezinku a 50 eur v Bratislave.

Pracujem na priamu platbu, bez spolupráce so zdravotnými poisťovňami.  Ponúkam možnosť zľavy pre študentov a rodičov na RD.

Bezplatné zrušenie dohodnutého stretnutia je možné najneskôr 24 hodín vopred. Za zrušenie menej ako 24 hod pred sedením platíte poplatok v plnej výške sedenia.

Kontakt

Objednať sa môžete telefonicky, sms správou alebo emailom. Ak zrovna neodpovedám, ozvem sa Vám späť hneď, ako to bude možné.

Telefón: 0948687280

E-mail: leluksikova@gmail.com

Kde sa stretneme: Mestská poliklinika, Hollého 2, 90201 Pezinok

alebo Rustaveliho 10A, 831 06 Bratislava Rača