Ponuka služieb

Zvládanie ťažkých životných situácii, krízová intervencia

Smútok, strata, depresia

Stavy úzkosti a paniky

Pocity prázdnoty, osamosti, viny a menejcennosti

Stres a syndróm vyhorenia

Závislosť

Poruchy osobnosti

Psychosomatické obtiaže, nespavosť

Práca s traumatickými zážitkami

Vzťahové a rodinné problémy

Sebapoznanie, hľadanie radosti a životného naplnenia

Zameriavam sa na prácu s dospelými a dospievajúcimi klientami.